ReadyPlanet.com
โฆษณานิตยสาร


ติดตามได้ทาง หนังสือ เส้นทางทำมาหากิน ทุกฉบับ ทุกเดือนตั้งแต่ มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป..

  •  หนังสือ เส้นทางเศรษฐี  ปักแรกของทุกเดือน 
  • หนังสือ ชุมทางอาชีพ เป็นบางเดือน 
  •  Thaifrenchisecenter.com 


 

 


 

ไปสอนให้กับ สหกรณ์ครู จังหวัดกำแพงเพชร

เป็นวิทยากร ให้กับ คม ชัด ลึก  ฝึกอาชีพ